Laatst bijgewerkt op 6 oktober 2023

Dit is de privacyverklaring van Reisbios, een website van INNONET te Veenendaal. In deze verklaring leggen we uit hoe we omgaan met persoonlijke gegevens en welke rechten en keuzes je hebt met betrekking tot deze gegevens. We hechten veel waarde aan je privacy en streven ernaar om je persoonlijke gegevens te beschermen en te respecteren in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

1. Welke gegevens verzamelen we?

Wij kunnen de volgende persoonlijke gegevens verzamelen:

  • Naam en contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer.
  • Demografische informatie, zoals leeftijd, geslacht, en locatie.
  • Gegevens over je interacties met onze website en andere digitale diensten, zoals loggegevens en cookies (zie ons Cookiebeleid voor meer informatie).
  • Gegevens die je vrijwillig verstrekt, zoals enquêteantwoorden, feedback of informatie die je op onze website invoert.

2. Waarom verzamelen we deze gegevens?

We verzamelen en verwerken je persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om je te voorzien van de gevraagde producten of diensten.
  • Om onze website te verbeteren en aan te passen aan je voorkeuren.
  • Om je op de hoogte te houden van nieuws, aanbiedingen en evenementen (indien je daarvoor toestemming hebt gegeven).
  • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en te reageren op juridische verzoeken.

3. Hoe delen we je gegevens?

We delen je persoonlijke gegevens alleen met derden in de volgende gevallen:

  • Met serviceproviders en partners die ons helpen bij het leveren van onze diensten.
  • Wanneer dit wettelijk vereist is of om onze rechten en eigendommen te beschermen.

4. Hoe beschermen we je gegevens?

We nemen redelijke technische en organisatorische maatregelen om je persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging.

5. Je rechten

Je hebt bepaalde rechten met betrekking tot je persoonlijke gegevens, zoals het recht op toegang, rectificatie, wissing, beperking van verwerking en dataportabiliteit. Je kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de gegevens onderaan deze privacyverklaring.

6. Contact

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring of de manier waarop we met je persoonlijke gegevens omgaan, neem dan contact met ons op via mail@innonet-media.nl.